کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد و ب‍ه‍ب‍ود ب‍ه‍ره‌ وری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد و ب‍ه‍ب‍ود ب‍ه‍ره‌ وری‌
 
پدیدآور:
طاه‍ری‌، ش‍ه‍ن‍ام‌
 
ناشر:
ه‍س‍ت‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملیاتی < پیاده سازی = پیاده سازی >و اجرای سیستم سنجش عملکرد و بهبود< بهره وری = بهره وری ( >همراه فرم ها،چک لیست ها و< پرسشنامه ها= پرسشنامه ها)>
طاهری ، شهنام ؛  تهران هستان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷‬,‭ط۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک