کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ام‍ی‍ر ب‍ان‍ی‌ م‍س‍ع‍ود
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ع‍م‍اری‌.ت‍اری‍خ‌.م‍ع‍م‍اری‌ ج‍دی‍د
م‍ع‍م‍اری‌ - ش‍ه‍ر س‍ازی‌ - ادب‍ی‍ات‌ م‍ع‍م‍اری‌
م‍ع‍م‍اری‌ -- ای‍ران‌ -- ق‍رن‌۱۴
م‍ع‍م‍اری‌ - ج‍دی‍د ق‍رن‌ 02 - م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
ام‍ی‍ر ب‍ان‍ی‌ م‍س‍ع‍ود
 
ناشر:
ن‍ش‍ر خ‍اک‌
ه‍ن‍ر م‍ع‍م‍اری‌ ق‍رن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پست مدرنیته و معماری ) بررسی جریان های فکری معماری معاصر غرب 0691 -0002
امیر بانی مسعود ؛  نشر خاک   ،
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۶۸۰‬,‭‌ب 2‌پ۵‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ معماری غرب - از عهد باستان تا مکتب شیکاگو
امیر بانی مسعود ؛  نشر خاک   ،
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۰۰‬,‭‌ب ۲ ‌ت۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
معماری غرب ریشه ها و مفاهیم
امیر بانی مسعود ؛  تهران هنر معماری قرن   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۰۰‬,‭‌ب ۲‌م۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
معماری معاصر ایران در تکاپوی بین سنت و مدرنیته
امیر بانی مسعود ؛  تهران bتلفن ناشر : ۸۸۳۴۲۹۶۰-۱،آدرس ناشر :مفتح شمالی ، پایین تر از مطهری ، خ . زهره ، ک . قابوسنامه ، پ . ۱ ط. همکف هنر معماری قرن   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۱۴۸۵‬,‭‌ب۱۷‌م۶‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک