کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ام‍ی‍رف‍خ‍ری‍ان‌، م‍ج‍ی‍د، ۱۳۵۶-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ام‍ی‍رف‍خ‍ری‍ان‌، م‍ج‍ی‍د، ۱۳۵۶-
 
ناشر:
پ‍وران‌ پ‍ژوه‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز عددی ( محاسبات عددی )
امیرفخریان ، مجید، ۱۳۵۶- ؛  تهران : تلفن ناشر :04072966 پوران پژوهش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ف‍لا۸آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک