کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ام‍ی‍د، ج‍م‍ال‌، ۱۳۲۸-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍ن‍م‍ا -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
ف‍ی‍ل‍م‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ام‍ی‍د، ج‍م‍ال‌، ۱۳۲۸-
 
ناشر:
روزن‍ه‌
ن‍گ‍اه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فیلمهای سینمای ایران
امید، جمال ، ۱۳۲۸- ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۸‬,‭‌ف‍لا۸‌ف۴‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ سینمای ایران
امید، جمال ، ۱۳۲۸- ؛  تهران روزنه   ، - ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PN‬,‭‌ف‍لا۹،‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک