کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ام‍ورم‍ال‍ی‌ -ح‍س‍اب‍داری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ام‍ورم‍ال‍ی‌ --ح‍س‍اب‍داری‌
ام‍ورم‍ال‍ی‌ -ح‍س‍اب‍داری‌
 
پدیدآور:
زارع‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌،
ن‍وی‍س‍ی‌، ف‍رش‍ی‍د
 
ناشر:
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌، پ‍وران‌ پ‍ژوه‍ش‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ م‍وس‍س‍ه‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ م‍ل‍ی‌ و س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تغییرات حسابداری و اصلاح اشتباهات
نویسی ، فرشید ؛  تهران مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۱‬,‭‌ت۴‌ت۷‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری مالی :مجموعه سوالهای طبقه بندی شده آزمون ورودی کارشناسی ارشد...
زارعی ، حسین ، ؛  تهران نگاه دانش ، پوران پژوهش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭ز۲‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک