کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ام‍ج‍دی‌، س‍ی‍د اح‍م‍درض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ت‍ون‌ س‍ن‍گ‍ی‌
 
پدیدآور:
ام‍ج‍دی‌، س‍ی‍د اح‍م‍درض‍ا
 
ناشر:
ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر عمق و ضخامت پی بر عملکرد< ستون های = ستونهای >سنگی در بهبود رفتار پی گسترده
امجدی ، سید احمدرضا ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۳۹۵، ۱۹۳،CT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک