کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ام‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍د، ۱۳۴۲-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍ن‍ر -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
 
پدیدآور:
ام‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍د، ۱۳۴۲-
 
ناشر:
گ‍وی‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تست و آموزش درس های اختصاصی کنکور هنر
امانی ، حمید، ۱۳۴۲- ؛  تهران گویا   ، ۱۳۷۸-
شماره راهنما: ‭NX‬,‭۲۸۰‬,‭‌ف‍لا۸‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک