کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
راب‍طه‌ پ‍زش‍ک‌ و ب‍ی‍م‍ار
ع‍اش‍ورا
ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌
 
پدیدآور:
ش‍ی‍رخ‍ان‍ل‍و، خ‍دی‍ج‍ه‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ش‍ی‍رازی‌، س‍ی‍د م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
ب‍ی‍ن‍ش‌ آزادگ‍ان‍
م‍وس‍س‍ه‌ دارال‍م‍ه‍دی‌ و ال‍ق‍رآن‌ ال‍ح‍ک‍ی‍م‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه پزشک و بیمار با نظریه کنش ارتباطی هابرماس ( بررسی تقابل بیان زیست جهان و بیان پزشکی بین پزشکان متخصص داخلی و بیماران در درمانگاه بیمارستان آموزشی - درمانی امام حسین علیه السلام )
شیرخانلو، خدیجه ؛  علم و فرهنگ ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۴۳،RT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
امام حسین علیه السلام رمز سعادت بشریت
حسینی شیرازی ، سید محمد ؛  اصفهان موسسه دارالمهدی و القرآن الحکیم   ،
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
عاشورا سرمشق زندگی
حسینی شیرازی ، سید محمد ؛  بینش آزادگان   ،
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک