کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ام‌ ام‌ پ‍ی‌ آی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ش‍خ‍ص‍ی‌ آی‌ .ب‍ی‌ .ام‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ش‍خ‍ص‍ی‌ آی‌.ب‍ی‌.ام‌
وب‌( ن‍ظام‌ ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌)
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا --س‍ازم‍ان‌
ام‌ ام‌ پ‍ی‌ آی‌
 
پدیدآور:
دت‍م‍ر، ری‍چ‍ارد
ک‍رای‍ن‍اک‌، ج‍و
<ول‍ی‍زاده‌= ول‍ی‌ زاده‌>، ع‍ل‍ی‌،۱۳۵۴-
داک‌ ورث‌ ج‍ی‍ن‌ س‍ی‍ن‌- آن‍درس‍ون‌ وی‍ن‌ پ‍ی‌
ن‍ورت‍ون‌، پ‍ی‍ت‍ر،۱۹۴۳-
 
ناشر:
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
س‍خ‍ن‌
ن‍اق‍وس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی <=spuorgsweN-LMTH-liamE-beW ediW dlroWورد واید وب ایمیل ،اچ .تی .ام .ال ،نیوز گروپز>
کرایناک ، جو ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۰۱۵/۸۸۸‬,‭‌ک۴‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول اساسی برنامه نویسی به زبان اسمبلی ( ویژه کامپیوترهای شخصی M .B .I. و سازگار با آن
دتمر، ریچارد ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۸‬,‭آ۹د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی ساختار داخلی کامپیوترهای شخصی < =2/SP & CP MBIای بی ام پی سی و پی اس دو>
نورتون ، پیتر،۱۹۴۳- ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۸‬,‭آ۹‌ن۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آزمایشگاه معماری کامپیوتر مبتنی بر پردازنده < = SPIMام آی پی اس >
<ولیزاده = ولی زاده >، علی ،۱۳۵۴- ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭و۸آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تفسیرIPMM,2-IPMM
داک ورث جین سین - آندرسون وین پی ؛  تهران سخن   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۷۳‬,‭د۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک