کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ال‍ی‍وت‌، ک‍ات‍ری‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ ج‍زای‌ -- ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
ف‍ران‍س‍ه‌ --ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ال‍ی‍وت‌، ک‍ات‍ری‍ن‌
 
ناشر:
م‍ی‍زان‌
م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نظام حقوقی فرانسه
الیوت ، کاترین ؛  تهران مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KJV‬,‭۸۴۱۵/۸‬,‭‌ف‍لا۸‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزا
الیوت ، کاترین ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KD‬,‭۷۸۶۹‬,‭‌ف‍لا۷‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک