کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ال‍گ‍وه‍ای‌ خ‍طی‌ ل‍گ‍اری‍ت‍م‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ چ‍ن‍د م‍ت‍غ‍ی‍ره‌
ال‍گ‍وه‍ای‌ خ‍طی‌ ل‍گ‍اری‍ت‍م‍ی‌
 
پدیدآور:
ه‍وم‍ن‌، ح‍ی‍درع‍ل‍ی‌
اس‍ک‍ن‍دری‌، ف‍رزاد، ۱۳۴۴-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل داده های طبقه ای و مدل های خطی لگاریتمی در پژوهش علمی
هومن ، حیدرعلی ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸‬,‭‍ه۹‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل < داده های = داده های < >رسته ای = رسته ای >
اسکندری ، فرزاد، ۱۳۴۴- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۴۴۷۳۷۵۶۰،آدرس ناشر :تهران - بزرگراه همت غرب .تقاطع بلوار دهکده المپیک دانشگاه علامه طباطبایی - سازمان مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۹‬,‭‌ف‍لا۵‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک