کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اق‍ت‍داری‌، ع‍ل‍ی‍م‍ح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌- م‍دی‍ری‍ت‌
اق‍ت‍ص‍اد
 
پدیدآور:
اق‍ت‍داری‌، ع‍ل‍ی‍م‍ح‍م‍د
اق‍ت‍داری‌، ع‍ل‍ی‍م‍ح‍م‍د،۱۳۰۴-
 
ناشر:
م‍ول‍وی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد عمومی
اقتداری ، علیمحمد،۱۳۰۴- ؛  تهران مولوی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف۲‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سازمان و مدیریت :سیستم رفتار سازمانی
اقتداری ، علیمحمد ؛  تهران مولوی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ف‍لا۷‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک