کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اف‍غ‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د، ۱۳۰۴-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دا۱۲۳
 
پدیدآور:
اف‍غ‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د، ۱۳۰۴-
 
ناشر:
ن‍گ‍اه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شوهر آهو خانم
افغانی ، علی محمد، ۱۳۰۴- ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۵۳‬,‭‌ف۷۳‌ش۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک