کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اف‍ش‍ار ون‍گ‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا( ع‍ال‍ی‌)
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا( ع‍ال‍ی‌)
ک‍ن‍ت‍رل‌ م‍وج‍ودی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا(ع‍ال‍ی‌)
 
پدیدآور:
اف‍ش‍ار ون‍گ‍ی‍ن‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د
اس‍دزاده‌، م‍ح‍م‍د
اف‍ش‍ار ون‍گ‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
آزاده‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
افشار ونگینی ، محمد ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۵/۵‬,‭‌ف‍لا۷‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کنکور کارشناسی ارشد تحقیق در عملیات
افشار ونگینی ، محمد ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‌ف‍لا۷‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کنکور کارشناسی ارشد کنترل < موجودیها= موجودی >
اسدزاده ، محمد ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۶۰‬,‭‌ف‍لا۵‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک