کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اع‍ت‍ی‍اد -- م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -- م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، اح‍م‍درض‍ا،۱۳۶۵-
 
ناشر:
اطلاع‍ات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات پژوهشی سوءمصرف مواد در سال های ۸۹- ۱۳۸۷
اسماعیلی ، احمدرضا،۱۳۶۵- ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۵‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک