کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : اس‍ک‍اف‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍ن‍دس‍ه‌ ت‍رس‍ی‍م‍ی‌
 
پدیدآور:
ش‍ع‍ب‍ان‍ی‍ان‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۵۳-
 
ناشر:
اس‍ک‍اف‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
هندسه ترسیمی
شعبانیان ، مهدی ، ۱۳۵۳- ؛  تهران اسکاف : دانشگاه آزاد اسلامی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۵۰۱‬,‭‌ش۶‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک