کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اس‍پ‍ی‍ن‍ر، ام‌.پ‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ص‍ن‍ع‍ت‌ - م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‌ه‍ا
 
پدیدآور:
اس‍پ‍ی‍ن‍ر، ام‌.پ‍ت‌
 
ناشر:
آش‍ی‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول مدیریت پروژه ( با تاکید بر کاربرد< = 0002 tcejorP SM ام .اس .پروجکت ۲۰۰۰)>
اسپینر، ام .پت ؛  تهران آشیان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۶/۸‬,‭‌م۴‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک