کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اس‍م‍ب‍ل‍ر(زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍م‍ب‍ل‍ر( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
اس‍م‍ب‍ل‍ر -زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
اس‍م‍ب‍ل‍ر(زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
 
پدیدآور:
ع‍ادل‍ی‌ ن‍ی‍ا ، م‍ح‍م‍د
ای‍ب‍ل‌، پ‍ی‍ت‍ر،۱۹۳۲-
<ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌= ج‍ع‍ف‍ر ن‍ژاد ق‍م‍ی‌>، ع‍ی‍ن‌ ال‍ل‍ه‌ ۱۳۴۳-
 
ناشر:
دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ م‍ش‍ه‍د: ب‍اب‍ل‌ ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
خ‍راس‍ان‌
ن‍ش‍ر ن‍م‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان اسمبلی ( مرجع کامل )از ۸۰۸۶ تا پنتیوم
<جعفرنژاد قمی = جعفر نژاد قمی >، عین الله ۱۳۴۳- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی مشهد: بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ف‍لا۵‌ج۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی و زبان اسمبلی کامپیوترهای شخصی
ایبل ، پیتر،۱۹۳۲- ؛  مشهد نشر نما   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ف‍لا۹‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
زبان برنامه نویسی اسمبلی ( مجموعه تست کاردانی به کارشناسی ناپیوسته )
عادلی نیا ، محمد ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ع۲ز۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی و زبان اسمبلی کامپیوترهای شخصی
ایبل ، پیتر،۱۹۳۲- ؛  مشهد خراسان   ، ؟۱۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ف‍لا۹‌ب۴۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک