کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : اس‍ل‍ی‍م‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ض‍ی‍اءپ‍ور، ج‍ل‍ی‍ل‌،۱۳۷۸-۱۲۹۹ --پ‍ی‍ام‍ه‍ا و س‍خ‍ن‍ران‍ی‍ه‍ا
ه‍ن‍ر --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
طراح‍ی‌ - طب‍ی‍ع‍ت‌ ب‍ی‌ ج‍ان‌
ه‍ن‍ر-ت‍اری‍خ‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌-ای‍ران‌-آزم‍ون‍ه‍ا
ع‍ک‍اس‍ی‌--راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ان‍ی‍م‍ی‍ش‍ن‌
ع‍ک‍اس‍ی‌
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د
طب‍ی‍ع‍ت‌( زی‍ب‍اش‍ن‍اس‍ی‌)
گ‍راف‍ی‍ک‌
طراح‍ی‌
 
پدیدآور:
اس‍ت‍ن‍ل‍ی‌ م‍ال‍ت‍س‍م‍ن‌
ب‍ه‍زاد م‍وس‍وی‌ ام‍ی‍ن‌
م‍ال‍ت‍س‍م‍ن‌،اس‍ت‍ن‍ل‍ی‌،۱۹۲۱-
ض‍ی‍اءپ‍ور، ج‍ل‍ی‍ل‌
ن‍ول‍ت‍ی‍ن‍گ‌،ی‍وه‍ان‌
م‍ن‍ص‍ور ح‍س‍ام‍ی‌
ک‍ری‍س‍ت‍وف‍ر
س‍ل‍طان‍ی‌ م‍ح‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
آزاده‌ف‍ر، م‍ح‍م‍درض‍ا
وال‍ت‍ر ف‍اس‍ت‍ر
دوی‍د ل‍وی‍س‌
ض‍ی‍اءپ‍ور، ج‍ل‍ی‍ل‌،۱۳۷۸-۱۲۹۹
س‍ی‍ام‍ک‌ ع‍ل‍ی‍زاده‌
 
ناشر:
گ‍ری‍ف‍ی‍ن‌ و اس‍ل‍ی‍م‍ی‌
اس‍ل‍ی‍م‍ی‌
اس‍ل‍ی‍م‍ی‌:گ‍ری‍ف‍ی‍ن‌
اس‍ل‍ی‍م‍ی‌،ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌،واح‍ده‍ن‍ر
گ‍ری‍ف‍ی‍ن‌:اس‍ل‍ی‍م‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اطلاعات عمومی موسیقی :ویژه علاقه مندان موسیقی و داوطلبان کنکور هنر
آزاده فر، محمدرضا ؛  اسلیمی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭ML‬,‭۱۶۰‬,‭آ۴‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سوالات تخصصی کنکور کاردانی هنر
تهران اسلیمی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ف۴۷‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات تخصصی و عمومی آزمون کارشناسی ارشد هنر
سلطانی محمدی ، علیرضا ؛  [تهران ] اسلیمی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭NX‬,‭۲۸۰‬,‭‌س۸‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مختصر تاریخ هنر:ایران و جهان ۱
ضیاءپور، جلیل ؛  تهران اسلیمی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭N‬,‭۵۳۰۰‬,‭‌ض۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
طراحی طبیعت
مالتسمن ،استنلی ،۱۹۲۱- ؛  تهران اسلیمی ،جهاد دانشگاهی ،واحدهنر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۸۲۵‬,‭ط۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کادربندی در عکاسی
نولتینگ ،یوهان ؛  تهران اسلیمی :گریفین   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۱۶۱‬,‭‌ن۹‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
دروس اختصاصی کارشناسی ارشد هنر همراه با سوال و جواب
تهران گریفین :اسلیمی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭NX‬,‭۲۸۰‬,‭د۴‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سخنرانیهای هنری -تحقیقی زنده یاد استاد جلیل ضیاءپور(۱۳۲۷-۱۳۷۸)
ضیاءپور، جلیل ،۱۳۷۸-۱۲۹۹ ؛  تهران اسلیمی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۹۸۹‬,‭‌ض۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
طراحی طبیعت
استنلی مالتسمن ؛  اسلیمی   ،
شماره راهنما: ‭NC852‬,‭ط ۲ ‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
کادربندی در عکاسی
بهزاد موسوی امین ؛  اسلیمی   ،
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۱۶۱‬,‭‌ن۹ ‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اصول طراحی با مداد
دوید لویس ؛  اسلیمی   ،
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۸۹۰‬,‭‌ل۹ د۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ تصویری
سیامک علیزاده ؛  اسلیمی   ،
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۸۴۵‬,‭و ۲ ‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
طراحی شخصیتهای کارتونی برای داستانهای مصور
کریستوفر ؛  اسلیمی   ،
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۱۷۶۴‬,‭‌ه۲ ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه دروس اختصاصی کارشناسی ارشد هنر
منصور حسامی ؛  گریفین و اسلیمی   ،
شماره راهنما: ‭NX‬,‭۲۸۰‬,‭د۴‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه دروس اختصاصی کارشناسی ارشد هنر
منصور حسامی ؛  گریفین و اسلیمی   ،
شماره راهنما: ‭NX‬,‭۲۸۰‬,‭د۴‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
روش آسان در طراحی
والتر فاستر ؛  اسلیمی   ،
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۳۰‬,‭‌ف۲ ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
طراحی طبیعت بی جان
اسلیمی   ،
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۸۹۰‬,‭‌ف۴ ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک