کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اس‍لاوی‍ن‍س‍ک‍ی‌، ام‍ی‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ -- ک‍ی‍ف‍ی‌
 
پدیدآور:
اس‍لاوی‍ن‍س‍ک‍ی‌، ام‍ی‍ل‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ن‍ص‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه کیفی و خواص یون ها در محلول آبی
اسلاوینسکی ، امیل ؛  تبریز موسسه فرهنگی انتشاراتی نص   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۸۱‬,‭‌ف‍لا۵‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک