کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اس‍ت‍رس‌ و راه‍ه‍ای‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا آن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌
اس‍ت‍رس‌ و راه‍ه‍ای‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا آن‌
 
پدیدآور:
گ‍ن‍ج‍ی‌، ح‍م‍زه‌، ۱۳۲۱-
ه‍ارت‌ ،آش‍ل‍ی‌ ب‌.
 
ناشر:
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍ان‍ب‍ازان‌
ارس‍ب‍اران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی برای مبتلایان به استرس پس از ضربه ناشی از درگیری نظامی
هارت ،آشلی ب . ؛  تهران پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان   ، ۱۳۸۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت روانی
گنجی ، حمزه ، ۱۳۲۱- ؛  تهران ارسباران   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۹۰‬,‭‌گ۹‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک