کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اس‍ت‍رداد م‍ج‍رم‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍واد م‍خ‍در -- م‍ب‍ارزه‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ -- ه‍م‍ک‍اری‍ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
اس‍ت‍رداد م‍ج‍رم‍ی‍ن‌
 
پدیدآور:
ع‍ب‍اس‍ی‌، م‍ح‍م‍ود،۱۳۴۲-
اردب‍ی‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌،- ۱۳۲۶
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
م‍ی‍زان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
استرداد مجرمین
عباسی ، محمود،۱۳۴۲- ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭JX‬,‭۴۲۷۵‬,‭‌ع۲‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
معاضدت قضایی و استرداد مجرمین با تاکید بر جرایم مواد مخدر
اردبیلی ، محمدعلی ،- ۱۳۲۶ ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۴‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک