کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اس‍ت‍ام‍ات‍وپ‍ول‍س‌، آری‍س‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍اک‌ -ب‍ه‍س‍ازی‌
 
پدیدآور:
اس‍ت‍ام‍ات‍وپ‍ول‍س‌، آری‍س‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ زل‍زل‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ زل‍زل‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصلاح خاک از طریق پیش بارگذاری
استاماتوپولس ، آریس ؛  تهران موسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭‌ف‍لا۵۲‌ف‍لا۶۸‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک