کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اس‍اطی‍ر ی‍ون‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ی‍ون‍ان‍ی‌-اس‍اطی‍ر ی‍ون‍ان‍ی‌
ادی‍پ‌( اس‍اطی‍ر ی‍ون‍ان‍ی‌ -- )ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌
ادی‍س‍ه‌
اس‍اطی‍ر ی‍ون‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ف‍اطم‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
ب‍رن‌، ل‍وس‍ی‍لا
روزن‍ب‍رگ‌، دون‍ا
ل‍وس‍ی‍لا ب‍رن‌
ه‍وم‍ر
ک‍وک‍ت‍و، ژان‌، ۱۸۸۹- ۱۹۶۳
 
ناشر:
م‍رک‍ز
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ن‍م‍ای‍ش‌ (م‍رک‍ز ه‍ن‍ره‍ای‌ ن‍م‍ای‍ش‍ی‌ وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌)
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
ت‍ران‍ه‌
ع‍ل‍م‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اسطوره های یونان
روزنبرگ ، دونا ؛  مشهد ترانه   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭BL‬,‭۷۸۰‬,‭ر۹‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اسطوره های یونانی
برن ، لوسیلا ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BL‬,‭۷۸۲‬,‭‌ب۴‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ماشین دوزخی elanrefni enihcam aL><
کوکتو، ژان ، ۱۸۸۹- ۱۹۶۳ ؛  تهران نمایش (مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی )   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭PQ‬,‭۲۶۳۴‬,‭و۸۳‌م۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مبانی فلسفی اساطیر یونان و روم ، افسانه های یونانی
فاطمی ، سعید ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BL‬,‭۷۸۰‬,‭‌ف۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اسطوره های یونانی
لوسیلا برن ؛  مرکز   ،
شماره راهنما: ‭BL‬,‭۸۷۲‬,‭‌ب۴ ‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سه نمایشنامه : اودیپوس در کولونوس /آنتی گون /سوفوکل
علمی فرهنگی   ،
شماره راهنما: ‭P‬,‭۴۴۱۵‬,‭‌ف۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ادیسه
هومر ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭PA‬,‭۴۰۳۲‬,‭‌ف۲آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک