کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اس‌.ک‍ی‍و.ال‌ .س‍رور۲۰۰۰
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‌.ک‍ی‍و.ال‌ .س‍رور۲۰۰۰
 
پدیدآور:
ری‍وردان‌، رب‍ک‍اnadroiR .M accebeR
 
ناشر:
ن‍اق‍وس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش قدم به قدم برنامه نویسی < =0002 revreS LQS tfosorciM مایکروسافت اس .کیو.ال سرور۲۰۰۰>
ریوردان ، ربکاnadroiR .M accebeR ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۵و۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک