کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اس‌ .آدام‍ز، ری‍م‍ون‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌ --ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌
 
پدیدآور:
اس‌ .آدام‍ز، ری‍م‍ون‍د
 
ناشر:
اطلاع‍ات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی آموزشی : به سوی یک چشم انداز کیفی
اس .آدامز، ریموند ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۸۰۶‬,‭آ۴‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک