کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ارز--ای‍ران‌--ن‍رخ‍ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ارز--ای‍ران‌--ن‍رخ‍ه‍ا
 
پدیدآور:
رش‍ی‍دی‌، م‍ه‍دی‌،۱۳۳۰-
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ ب‍ان‍ک‍داری‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بانکداری بین المللی -۱با تاکید بر مدیریت ریسک نوسانات نرخ ارز و بهره
رشیدی ، مهدی ،۱۳۳۰- ؛  تهران موسسه عالی بانکداری ایران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۳۹۶۹/۲‬,‭ر۴‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک