کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : اردب‍ی‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌
ان‍رژی‌ --ای‍ران‌
ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌
خ‍واب‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌ -- خ‍واص‌ درم‍ان‍ی‌
س‍د و س‍دس‍ازی‌ -- طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
ن‍ان‍وت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ م‍دارس‌
ورزش‌ و گ‍ردش‍گ‍ری‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ا--اث‍ر زل‍زل‍ه‌
ت‍ح‍ول‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ن‍ی‍ک‍ن‍ام‌، ک‍ام‍ب‍ی‍ز، ۱۳۶۴-
ن‍ی‍ک‍ن‍ام‌، ک‍ام‍ب‍ی‍ز
ب‍اه‍رطالاری‌،طاه‍ر،۱۳۴۸-
م‍ش‍ع‍ش‍ع‍ی‌، ه‍دای‍ت‌ال‍ه‌
<خ‍وش‍ن‍واز= خ‍وش‌ ن‍واز>، ف‍ی‍روز، گ‍ردآورن‍ده‌
ام‍ان‍ی‌، غ‍ف‍ور
ن‍ری‍م‍ان‍ی‌،م‍ح‍م‍د
م‍ورگ‍ان‌، م‍ای‍ک‍ل‌
ک‍وم‍ار، ک‍م‍ال‌
<ن‍ج‍ف‌ زاده‌= ن‍ج‍ف‌زاده‌>، ع‍ب‍اس‌،۱۳۴۳-،گ‍ردآورن‍ده‌
 
ناشر:
ت‍راز
ب‍اغ‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
ن‍ش‍ر ش‍ی‍خ‌ ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌. دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ح‍ق‍ق‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌
ش‍ی‍خ‌ ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌
م‍ح‍ق‍ق‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌
ن‍ی‍ک‌ آم‍وز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول مهندسی سد
باهرطالاری ،طاهر،۱۳۴۸- ؛  اردبیل باغ اندیشه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۵۴۰‬,‭‌ب۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
هیپنوتیسم درمانی اختلالات جنسی
نریمانی ،محمد ؛  اردبیل شیخ صفی الدین   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۹۵‬,‭‌ن۴‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اثر زلزله بر سازه های ویژه و اصول بهینه سازی مصرف انرژی در آنها
مشعشعی ، هدایت اله ؛  اردبیل باغ اندیشه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۶‬,‭‌م۵‌ف‍لا۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مقاومت مصالح پیشرفته
کومار، کمال ؛  [اردبیل ] نشر شیخ صفی الدین . دانشگاه محقق اردبیلی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌ک۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<کتابخانه های = کتابخانه های >مدارس و نقش آنها در ایجاد عادت مطالعه در دانش آموزان
امانی ، غفور ؛  اردبیل تراز   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۵‬,‭‌م۴‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دیدگاهی بر< فن آوری = فناوری >نانو "مجموعه مقالات "
<نجف زاده = نجف زاده >، عباس ،۱۳۴۳-،گردآورنده ؛  اردبیل محقق اردبیلی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭T‬,‭۱۷۴‬,‭‌ن۳د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
سیر تحول انرژی در ایران ( ۱۳۷۴-۱۳۸۱)
<خوشنواز= خوش نواز>، فیروز، گردآورنده ؛  اردبیل نیک آموز   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۹۵۰۲‬,‭‌خ۹‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم ، مبانی و بازاریابی گردشگری ورزشی
نیکنام ، کامبیز، ۱۳۶۴- ؛  اردبیل : تلفن ناشر : ۲۲۴۰۰۸۱- ۰۴۵۱-۲۲۴۰۰۸۱ ،آدرس ناشر :اردبیل ، خ . نایبی ، سه راه دانش ، پاساژ معطری ، طبقه فوقانی ، پ . ۸ محقق اردبیلی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۵‬,‭‌ن۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تحقق نوآوری
مورگان ، مایکل ؛  اردبیل محقق اردبیلی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۸‬,‭‌م۹‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
شناخت صنعت گردشگری
نیکنام ، کامبیز ؛  اردبیل محقق اردبیلی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۵‬,‭‌ن۹‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک