کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ارج‍م‍ن‍د، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌،-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ --ب‍رآورد
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ -- ب‍رآورد
خ‍اک‌ -- م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
 
پدیدآور:
ارج‍م‍ن‍د، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ارج‍م‍ن‍د، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌،-
 
ناشر:
آزاده‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
متره و برآورد و اصول اولیه پیمانکاری
ارجمند، محمدعلی ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۴۳۵‬,‭‌ف‍لا۴‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک خاک و اصول اولیه مهندسی پی ...
ارجمند، محمدعلی ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭‌ف‍لا۴‌خ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
متره و برآورد و اصول اولیه پیمانکاری
ارجمند، محمدعلی ،- ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۴۳۵‬,‭‌ف‍لا۴‌م۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک