کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ادب‍ی‍ات‌ آل‍م‍ان‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۲۰ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ادب‍ی‍ات‌ آل‍م‍ان‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۲۰ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
درخ‍ش‍ان‌ م‍ق‍دم‌،پ‍ری‍س‍ا
 
ناشر:
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍را(ی‍س‍اول‍ی‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ ادبیات آلمان
درخشان مقدم ،پریسا ؛  تهران فرهنگسرا(یساولی )   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PT‬,‭۵۰۶۰‬,‭د۴‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک