کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اخ‍ت‍لال‌ ف‍ش‍ار روان‍ی‌ پ‍س‌ آس‍ی‍ب‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اخ‍ت‍لال‌ ف‍ش‍ار روان‍ی‌ پ‍س‌ آس‍ی‍ب‍ی‌
اس‍ت‍رس‌ و راه‍ه‍ای‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا آن‌
روان‌درم‍ان‍ی‌ خ‍ان‍واده‌
 
پدیدآور:
م‍ی‍رزای‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر، ۱۳۴۸ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
ه‍ارت‌ ،آش‍ل‍ی‌ ب‌.
ش‍ع‍اع‌ ک‍اظم‍ی‌، م‍ه‍ران‍گ‍ی‍ز، ۱۳۴۵-
 
ناشر:
آوای‌ ن‍ور
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍ان‍ب‍ازان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی برای مبتلایان به استرس پس از ضربه ناشی از درگیری نظامی
هارت ،آشلی ب . ؛  تهران پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان   ، ۱۳۸۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع نظری و علمی در اختلال پس از ضربه DSTP ، راهنمای کاربردی برای متخصصین بهداشت روانی
میرزایی ، جعفر، ۱۳۴۸ - ، گردآورنده ؛  تهران پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۵۲‬,‭‌م۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<آسیب های = آسیبهای >روانی خانواده برگرفته از دیدگاه های روانشناسی ، مشاوره و اسلام
شعاع کاظمی ، مهرانگیز، ۱۳۴۵- ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۹۰۷۴۸۸/۵‬,‭‌ش۷آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک