کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اح‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر، ۱۳۴۴-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آن‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌ -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
 
پدیدآور:
اح‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر، ۱۳۴۴-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز عددی ۲( رشته ریاضی )
احمدی ، محمدباقر، ۱۳۴۴- ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ف‍لا۳آ۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک