کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اح‍م‍دی‌، ف‍اطم‍ه‌، ۱۳۶۴-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ال‍ی‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌)
 
پدیدآور:
اح‍م‍دی‌، ف‍اطم‍ه‌، ۱۳۶۴-
 
ناشر:
ف‍ران‍م‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
امور مالی < بین الملل = بین الملل >
احمدی ، فاطمه ، ۱۳۶۴- ؛  تهران فرانما   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۳۸۸۱‬,‭‌ف‍لا۳‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک