کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اح‍م‍دی‌، ت‍ق‍ی‌، ۱۳۴۹-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آگ‍ه‍ی‌ه‍ای‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‍ی‌ خ‍ی‍اب‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
اح‍م‍دی‌، ت‍ق‍ی‌، ۱۳۴۹-
 
ناشر:
ف‍رازان‍دی‍ش‌ س‍ب‍ز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی تبلیغات محیطی ( :مهندسی تبلیغات شهری )
احمدی ، تقی ، ۱۳۴۹- ؛  تهران فرازاندیش سبز   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۸۴۳‬,‭‌ف‍لا۳‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی تبلیغات محیطی ( :مهندسی تبلیغات شهری )
احمدی ، تقی ، ۱۳۴۹- ؛  تهران فرازاندیش سبز   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۸۴۳/۵‬,‭‌ف‍لا۳‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک