کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ات‍ح‍ادی‍ه‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ ذوب‌ آه‍ن‌ آل‍م‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ولاد س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ -- ج‍دول‍ه‍ا و ن‍م‍وداره‍ا
ف‍ولاد س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ --ج‍دول‍ه‍ا و ن‍م‍وداره‍ا
 
پدیدآور:
ات‍ح‍ادی‍ه‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ ذوب‌ آه‍ن‌ آل‍م‍ان‌
 
ناشر:
آذرن‍گ‌
ن‍ی‍وش‍ان‍گ‍ار: اص‍ل‍ح‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<پروفیل های = پروفیلهای >ساختمان فولادی ( جداول اشتال )
اتحادیه کارکنان ذوب آهن آلمان ؛  تهران آذرنگ   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۵‬,‭‌ف‍لا۲‌پ۴‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جداول اشتال
اتحادیه کارکنان ذوب آهن آلمان ؛  تهران نیوشانگار: اصلح   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۵‬,‭‌ف‍لا۲‌ج۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک