کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ت‍ون‍ی‌ --طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
ف‍ی‍زی‍ک‌
 
پدیدآور:
س‍وداگ‍ر، ح‍س‍ی‍ن‌
س‍ی‍رز، ف‍ران‍س‍ی‍س‌ وس‍ت‍ون‌، ۱۸۹۸-
 
ناشر:
اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک دانشگاهی
سیرز، فرانسیس وستون ، ۱۸۹۸- ؛  تهران ابوالفضل حسینیان   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۲‬,‭‌س۹‌ف۹‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات ساختمانهای بتنی
سوداگر، حسین ؛  [تهران ] ابوالفضل حسینیان   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۱/۵‬,‭‌س۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک