کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آگ‍ه‍ی‌ه‍ای‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‍ی‌ خ‍ی‍اب‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آگ‍ه‍ی‌ه‍ای‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‍ی‌ خ‍ی‍اب‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
اح‍م‍دی‌، ت‍ق‍ی‌، ۱۳۴۹-
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ لاه‍ی‍ج‍ی‌، س‍ی‍درض‍ا، ۱۳۴۲-
 
ناشر:
ف‍رازان‍دی‍ش‌ س‍ب‍ز
راه‌دان‌، س‍ازم‍ان‌ ش‍ه‍رداری‌ه‍ا و ده‍ی‍اری‌ه‍ای‌ ک‍ش‍ور، ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی تبلیغات محیطی ( :مهندسی تبلیغات شهری )
احمدی ، تقی ، ۱۳۴۹- ؛  تهران فرازاندیش سبز   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۸۴۳‬,‭‌ف‍لا۳‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با تبلیغات شهری
حسینی لاهیجی ، سیدرضا، ۱۳۴۲- ؛  تهران راه دان ، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، انتشارات   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۸۴۳/۵‬,‭‌ح۵آ۵‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی تبلیغات محیطی ( :مهندسی تبلیغات شهری )
احمدی ، تقی ، ۱۳۴۹- ؛  تهران فرازاندیش سبز   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۸۴۳/۵‬,‭‌ف‍لا۳‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک