کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : آوی‍ن‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۳۲۶- ۱۳۷۲
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آوی‍ن‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۳۲۶ - ۱۳۷۲ -- ن‍ام‍ه‌ه‍ا و ی‍ادب‍وده‍ا
س‍ی‍ن‍م‍ا -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
آوی‍ن‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۳۲۶- ۱۳۷۲
 
ناشر:
م‍رک‍ز ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ن‍ش‍ر ق‍ب‍ل‍ه‌
ب‍رگ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آینه جادو
آوینی ، مرتضی ، ۱۳۲۶- ۱۳۷۲ ؛  تهران برگ   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۴‬,‭آ۸آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
همسفر خورشید:یادنامه سالگرد شهادت سید مرتضی آوینی
[تهران ] مرکز فرهنگی نشر قبله   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۸/۳‬,‭آ۸‍ه۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک