کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : آه‍ن‍گ‍ران‌، ج‍ع‍ف‍ر، ۱۳۴۰-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ظام‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اده‍ا -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
آه‍ن‍گ‍ران‌، ج‍ع‍ف‍ر، ۱۳۴۰-
 
ناشر:
ن‍ش‍ر م‍اه‌ و م‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نظام پیشنهادها در< سازمان های = سازمان های >دولتی ایران
آهنگران ، جعفر، ۱۳۴۰- ؛  تهران نشر ماه و ما   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۶۵۰‬,‭آ۹‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک