کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آن‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌ -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آن‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌ -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
آن‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌ -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
 
پدیدآور:
طاه‍ری‌، س‍ون‍ا، ۱۳۵۴-
اح‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر، ۱۳۴۴-
<دس‍ت‌ ب‍ری‌= دس‍ت‌ب‍ری‌>، م‍ی‍ن‍ا، ۱۳۶۱-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
آدن‍ا
ش‍ه‍رآب‌، آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنما و تشریح مسایل آنالیز عددی ( ۱ )شامل :خلاصه مطالب درسی و حل مسائل تمامی سوالات فصل به فصل کتاب ...
طاهری ، سونا، ۱۳۵۴- ؛  تهران آدنا   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭ط۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز عددی ۲( رشته ریاضی )
احمدی ، محمدباقر، ۱۳۴۴- ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ف‍لا۳آ۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
توضیح و< حل المسائل = حل المسائل >آنالیز عددی ( ۱ )رشته ریاضی
<دست بری = دست بری >، مینا، ۱۳۶۱- ؛  تهران شهرآب ، آینده سازان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷/۳‬,‭‌ب۲‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک