کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آم‍وزش‌ ف‍رض‌ آم‍اری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ -- آم‍ار -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
آم‍وزش‌ ف‍رض‌ آم‍اری‌
 
پدیدآور:
ک‍اظم‌ن‍ژاد، ان‍وش‍ی‍روان‌،۱۳۳۷ -،گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ن‍ص‍ی‍ری‌، پ‍روی‍ز، ۱۳۴۵-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<۱۰۰= صد >آزمون آماری به همراه راهنمای نرم افزار< = SSPSاس .پی .اس .اس >.تحت ویندوز
کاظم نژاد، انوشیروان ،۱۳۳۷ -،گردآورنده و مترجم ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۷‬,‭‌ک۲‌ص۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل آماری ( رشته آمار)
نصیری ، پرویز، ۱۳۴۵- ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸‬,‭‌ن۶‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک