کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ -- ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ -- ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آک‍س‍ف‍ورد
آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ -- ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ -- ب‍ازاری‍اب‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
 
پدیدآور:
اون‍ز، م‍ری‌، ۱۹۴۶ - م‌
ف‍ی‍ل‍ی‍پ‍س‌، اس‍ت‍ل‌،۱۹۲۸-
 
ناشر:
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
چگونه می توانید دکترا بگیرید؟ راهنمای دریافت مدارک کارشناسی ارشد و دکترا
فیلیپس ، استل ،۱۹۲۸- ؛  تهران ۱۳۷۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دانشگاه و رکود اندیشه
اونز، مری ، ۱۹۴۶ - م ؛  تهران پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭LA‬,‭۶۳۷‬,‭‌ف‍لا۹د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آموختار :رویکردی نوین در آموزش دانشگاهی آکسفورد
تهران پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۹۶‬,‭د۹آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بازاری سازی آموزش عالی :دانشجو به مثابه مصرف کننده
تهران پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۴۲‬,‭‌م۲‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک