کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آم‍وخ‍ت‍ن‌ --روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وخ‍ت‍ن‌ --روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
آم‍وخ‍ت‍ن‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
ل‍ف‍ران‍س‍وا، گ‍ای‌ آر.
م‍ق‍دم‌، ب‍دری‌
ه‍رگ‍ن‍ه‍ان‌، ب‍ی‌ .آر.۱۹۳۴-
ق‍ش‍لاق‍ی‌، م‍ح‍م‍د، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ک‍دی‍ور، پ‍روی‍ن‌،۱۳۲۳-
ه‍رگ‍ن‍ه‍ان‌، ۱۹۳۴-
اش‍م‍ن‌، آدری‍ان‌ اف‌.
پ‍ارس‍ا، م‍ح‍م‍د، ۱۳۰۴-
 
ناشر:
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
س‍م‍ت‌
س‍خ‍ن‌
ن‍ش‍ر دوران‌
روان‌
م‍ان‍ی‌
س‍ن‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد روانشناسی در آموزشگاه ( روانشناسی آموزشگاهی )
مقدم ، بدری ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۱‬,‭‌م۷‌ک۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر نظریه های یادگیری
هرگنهان ، ۱۹۳۴- ؛  [تهران ] نشر دوران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۱‬,‭‍ه۴‌م۷‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی یادگیری
قشلاقی ، محمد، گردآورنده و مترجم ؛  اصفهان مانی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۱‬,‭‌ق۵ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روانشناسی >یادگیری بر بنیاد نظریه ها
پارسا، محمد، ۱۳۰۴- ؛  تهران سخن   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۶۰‬,‭‌پ۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های یادگیری انسان
لفرانسوا، گای آر. ؛  تهران روان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۱‬,‭‌ل۷‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر نظریه های یادگیری
هرگنهان ، بی .آر.۱۹۳۴- ؛  تهران نشر دوران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۱‬,‭‍ه۴‌م۷‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی یادگیری
کدیور، پروین ،۱۳۲۳- ؛  تهران سمت   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۱‬,‭‌ک۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر آموزش و پرورش شناختی ( نظریه و کاربرد)
اشمن ، آدریان اف . ؛  تهران سنا   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۵۹۰‬,‭‌ف‍لا۵ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک