کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : آق‍ام‍ی‍ری‌، ام‍ی‍ره‍وش‍ن‍گ‌، ۱۳۴۸-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ق‍ش‌ه‍ای‌ ت‍زئ‍ی‍ن‍ی‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
آق‍ام‍ی‍ری‌، ام‍ی‍ره‍وش‍ن‍گ‌، ۱۳۴۸-
 
ناشر:
م‍ی‍ردش‍ت‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نقش و نگاره های ایرانی در هنر ایرانی
آقامیری ، امیرهوشنگ ، ۱۳۴۸- ؛  تهران میردشتی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۱۴۷۴‬,‭آ۷‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک