کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آزم‍ای‍ش‌ ه‍ای‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ خ‍اک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍اک‌ -- م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
آزم‍ای‍ش‌ ه‍ای‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ خ‍اک‌
خ‍اک‌ --آزم‍ای‍ش‌
 
پدیدآور:
ات‍ک‍ی‍ن‍س‍ون‌، ج‌ .اچ‌ .۱۹۴۲ - م‌
وف‍ائ‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍ود
س‍ات‍ی‍ن‍درا، م‍ی‍ت‍ال‌
 
ناشر:
پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ت‍راب‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
ارک‍ان‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آزمایش خاک برای مهندسین
ساتیندرا، میتال ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭‌م۹آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<آزمایش های = آزمایشهای >مکانیک خاک
وفائیان ، محمود ؛  اصفهان ارکان دانش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭و۷آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک خاک :مقدمه ای بر حالت بحرانی در خاک
اتکینسون ، ج .اچ .۱۹۴۲ - م ؛  تهران پژوهشی تراب   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭‌ف‍لا۳‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک