کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : آزاد ان‍دی‍ش‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍ن‍ر --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
 
پدیدآور:
گ‍روه‌ م‍ول‍ف‍ی‍ن‌ ک‍ارآف‍ری‍ن‌
 
ناشر:
آزاد ان‍دی‍ش‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
۲۰سال کنکور کارشناسی ارشد هنر رشته پژوهش هنر
گروه مولفین کارآفرین ؛  تهران آزاد اندیشان   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭NX‬,‭۴۴۰‬,‭‌ک۲‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک