کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : آرن‍اس‍ن‌، ی‍وروادروره‍اروارد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍ن‍ر ن‍وی‍ن‌ -- ق‍رن‌۲۰ م‌ --.ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
آرن‍اس‍ن‌، ی‍وروادروره‍اروارد
 
ناشر:
آگ‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ هنر مدرن :نقاشی ، پیکره سازی و معماری در قرن بیستم
آرناسن ، یوروادرورهاروارد ؛  تهران آگه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭N‬,‭۶۴۹۰‬,‭آ۴‌ت۲۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک