کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آب‍راه‍ه‌ ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آب‍راه‍ه‌ ه‍ا
س‍ی‍ل‌ -- م‍ه‍ار
 
پدیدآور:
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍ود،۱۳۳۹-
ل‍وپ‍ز ک‍ادن‍اس‌ دل‍ی‍ان‍و، ف‌.
ح‍ق‍ان‍ی‌، م‍ی‍لاد، ۱۳۵۰-
ص‍ال‍ح‌ آب‍ادی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ گ‍اج‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ رض‍ا(ع‌)
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ پ‍دی‍ده‌ گ‍رگ‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
هیدرولیک < کانالهای = کانال های >باز
حسینی ، محمود،۱۳۳۹- ؛  مشهد دانشگاه امام رضا(ع )   ، ۱۳۷۸-۹۰
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۸۵‬,‭‌ف‍لا۲‍ه۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کنترل سیلاب و تثبیت < آبراهه ها= آبراهه ها>
لوپز کادناس دلیانو، ف . ؛  گرگان موسسه فرهنگی انتشاراتی علوم طبیعی پدیده گرگان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۵۳۰‬,‭‌ل۹‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
هیدرولیک < کانال های = کانالهای >باز :کارشناسی ارشد
حقانی ، میلاد، ۱۳۵۰- ؛  تهران : تلفن ناشر :۰۹۱۲۵۱۵۴۳۵۰-۶۴۳۴۲۷۰۵-۶۶۹۶۷۷۰۸ انتشارات بین المللی گاج   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۸۵‬,‭‌ح۷‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای حل مسائل هیدرولیک < کانال های = کانال های >باز( همراه با خلاصه درس )
صالح آبادی ، ابراهیم ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۸۵‬,‭‌ص۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک