کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آئ‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
آئ‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ ج‍زای‍ی‌ --ای‍ران‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا(ع‍ال‍ی‌)
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
آئ‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ش‍ک‍ری‌، رض‍ا
ک‍لان‍ت‍ری‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا، ۱۳۶۲-
س‍اولان‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌، ۱۳۵۸-
ض‍ی‍اء، ک‍ی‍وان‌،۱۳۳۵-
 
ناشر:
م‍ش‍اه‍ی‍ر دادآف‍ری‍ن‌
ض‍ی‍اء
ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌
م‍ج‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
قانون آئین دادرسی کیفری و مجموعه آزمونهای آن ( تفکیک ماده به ماده ،متمرکز با پاسخنامه های مجزا)
ضیاء، کیوان ،۱۳۳۵- ؛  مشهد ضیاء   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ض۹‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات طبقه بندی شده ( موضوعی )آیین دادرسی کیفری شامل سوالات تالیفی آزمونهای کارشناسی ارشد و...
شکری ، رضا ؛  تهران مجد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۶۱۰‬,‭‌ش۸‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ساده ساز آیین دادرسی کیفری
کلانتری ، حمیدرضا، ۱۳۶۲- ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۶۱۰‬,‭‌ک۸‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات < طبقه بندی شده = طبقه بندی شده >آیین دادرسی کیفری
ساولانی ، اسماعیل ، ۱۳۵۸- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۸۸۹۹۲۰۹۷،آدرس ناشر :تهران خ کارگر شمالی بعد از چهاراه فاطمی کوچه اکبری پلاک ۳۲ مشاهیر دادآفرین   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۶۱۰‬,‭‌س۲‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک