کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ؟۱۳۷
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ق‍اش‍ی‌ ب‍ا م‍داد رن‍گ‍ی‌ -- ف‍ن‌
ه‍ن‍ر
 
پدیدآور:
ش‍روه‌، ع‍رب‍ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۸ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ب‍رج‍س‍ون‌، ب‍ت‌
 
ناشر:
ب‍ه‌ن‍گ‍ار
ب‍ه‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نقاشی با مداد رنگی
برجسون ، بت ؛  تهران بهار   ، ۱۳۷
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۸۹۲‬,‭‌ب۴‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اطلاعات جامع هنری
شروه ، عربعلی ، ۱۳۱۸ - ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران به نگار   ، - ۱۳۷
شماره راهنما: ‭NX‬,‭۶۲۰‬,‭‌ش۴‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک